Plastfönster

Här i Sverige har vi en trätradition som går långt tillbaka i tiden och detta gör att vi är konservativt lagda när det kommer till att använda trä. Vi är inte särskilt intresserade av att börja använda nya material för våra hus utan vi står hellre kvar i den gamla traditionen och använder oss av trä. Detta gör att träfönster är de mest populära på marknaden trots att det är betydligt billigare och enklare med plastfönster.

Plastfönster är underhållsfria och billiga och de har den bästa isoleringsförmågan av materialen aluminium, trä och PVC plast. Detta gör att fler och fler väljer plastfönster, men vad som gör att det fortfarande inte är så vanligt är att många tycker att det är mindre snyggt plus att plast har en mer negativ påverkan på miljön än de mer vanligt förekommande träfönstren.

När det kommer till miljöpåverkan så är det som så att PVC har hög miljöbelastning vid tillverkningen om man jämför med andra material. När PVC plast förbränns så fylls även luften av farliga ämnen som kan vara cancerframkallande, vilket i sig kan verka avskräckande på många.

Många tror att det är större skillnad vad gäller utseende mellan trä och plast än vad det egentligen är och detta leder till att många väljer plast då det inte är så stor skillnad i utseende som man först kan tro. Det rekommenderas att man tar sig en titt på olika jämförelser mellan materialen så att man inte förhastar sig och köper onödigt dyra fönster när det finns så mycket att välja mellan idag.

Plastfönster är som nämnt underhållsfria vilket innebär att man slipper renovera, måla och slipa sina fönster om man väljer fönster i plast. Vad som även är gällande är att de är svårare att reparera vid eventuella skador och ofta leder detta till att man får byta ut sina fönster helt.